Yaratma Cesareti

Çalışanların bireysel ve ekip olarak yaratıcılıklarını keşfetmelerini; çoklu perspektif bakış açısından sorunları çözme dönüştürme becerileri edinmelerini; yaratıcılıktan stratejik planlamaya geçişi; kendilerini etkin ve yaratıcı şekillerde zengin bir tarzla ifade etmelerini; farklılıkları kurumsal kaynak olarak görmelerini sağlayacak empatiyi geliştirmelerini hedeflemektedir. Kullanıları ve öğretilen yaratıcı yöntemler ile katılımcılar iş tatminlerinin arttığını, işin yeni anlamlar kazandığını, tüm ilişkilerinde daha yaratıcı olduklarını, fikirlerini paylaşma özgüveninin pekiştiğini, vb. belirtmişlerdir.

Anket
Başarılı Liderlik İçin En Önemli Kriter Sizin İçin Hangisidir?
İlham Verebilmek
Vizyon Sahibi Olmak
Güven Vermek
Etik Değerlere Sahip Olmak
Box3 Kutu2

Video

Sosyal Medya
  • Instagram
share

1
yhh

Referans Logoları