Danışmanlık

Yönetim tarafından belirlenen kilit kişilerle birebir mülakatlar gerçekleştiririp, iş üzerinde gözlem ile İK danışmanı tarafından gözlenerek yönetsel gelişim ihtiyaçlarının tanımlanması sağlanıyor.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Şirketin tanınmasının ardından;
Reorganizasyona karar vermeden önce görev tanımlarının çıkartılıp kişilerin yetkinliklerinin anlaşılması, bu bilgi ışığında reorganizasyonun planlanması.
Yeni kişilerin işe alımı olacaksa sürecin yürütülmesi.
Performans sistemi kurularak ölçüm sağlanması.
Eğitim ihtiyaçlarının çıkartılması ve gerekli eğitim planlamasının yapılması.
İş yapışın tekrar gözlemlenmesi.

Organizasyon Gelişim Projeleri

Bu çalışmada yönetim ekibine kendine bağlı çalışanları kontrol edeceği bir sistem oluşturmak, her kademenin bir alt pozisyonun işini yapmak zorunda olmaktan kurtarmak, her rolün işini o kişiye/masaya teslim edip o kişinin bu rolün hakkını teslim etmesi gerektiğini net ve objektif biçimde anlatmak amaçlanıyor. Öte yandan başarı ve hedef odaklı jargonlar oluşturulmasına katkıda bulunarak, bu jargonların çalışanlar tarafından kullanılması ve sahiplenmesini sağlamak;bir sonraki yılın primlerinin bu sisteme bağlanması ve şirketin sahip olduğu ödüllendirme bütçesini doğru kişilerde kullanmak gibi eylemler yer alıyor.

Anket
Başarılı Liderlik İçin En Önemli Kriter Sizin İçin Hangisidir?
İlham Verebilmek
Vizyon Sahibi Olmak
Güven Vermek
Etik Değerlere Sahip Olmak
Box3 Kutu2

Video

Sosyal Medya
  • Instagram
share

1
yhh

Referans Logoları