Lider kimdir, hangi özelliklere sahiptir?

Son zamanlarda ‘Liderlik’ kavramı iş dünyasında en çok konuşlan konulardan biri haline geldi. İlerlemek ve sektörde parlamak isteyen her kurum kendisini zirveye taşıyacak lidere ihtiyaç duymaya başladı. Öyle ki lider ve liderlik kavramı toplumun her kesiminde konuşularak her geçen gün dikkat çekmeyi başardı.

Bu noktada ‘Lider kimdir, nedir ve hangi özelliklere sahiptir?’ diye sormak gerekiyor.

Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

Lider, sorgulayıcı ve sabırlıdır.

Lider daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda durur.

Lider, değişimin yaratıcısıdır.

Lider, prensipleri ile hareket eder,

Lider, zorluklara karşı mücadele eder,

Lider,,kararları takımıyla beraber alır.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLERİ

Eğer lider olmak istiyorsanız en iyi fikirleri bulmalı. Uygulamalı ve hayatınız boyunca öğrenmeyi sürdürmelisiniz. İşletmelerde ne yazık ki lider niteliklerine sahip kişilere çok sık rastlanılmadığı için bürokrasi hastalığı ve tembellik hızla yaygınlaşmaktadır.

Bu tehlike karşısında uzmanlar, kurumu geleceğe taşıyacak kişilerin lider mi yoksa yönetici mi olması gerektiğini uzun zamandır tartışmaktadır.

Yazılan çeşitli kitaplarda da benzer konular işlenir.

Bu noktada liderlerin temel özelliklerini sıralayacak olursak:


*  Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır. 

* Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir. 

*  Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır. 

*  Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişidir. 

*  Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır. 

* İletişim yeteneği çok gelişmiştir. 

* Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır. 

* Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir. 

* Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir. 

* Piyasadaki gelişmeleri ve trendi, tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir. Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir. 

* Takım ruhu felsefesine inanır. Paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır. 

Sözü edilen tüm bu özellikler liderleri diğerlerinden farklı kılmaktadır. Globalleşen dünyada işletme sahipleri ve kurumlar yöneticiden çok lidere ihtiyaç duyar.

FLOW LeadershipInstitute olarak, liderleri her konuda desteklemekte, kurumların ihtiyaçlarına göre liderlere yönelik eğitimler vermekteyiz.

Anket
Başarılı Liderlik İçin En Önemli Kriter Sizin İçin Hangisidir?
İlham Verebilmek
Vizyon Sahibi Olmak
Güven Vermek
Etik Değerlere Sahip Olmak
Box3 Kutu2

Video

Sosyal Medya
  • Instagram
share

1
yhh

Referans Logoları