FLOW Koçları ‘Liderlik ve Yöneticilik’ Arasındaki Farkları Anlattı

Liderlik ve yöneticilik...

21. Yüzyıl iş dünyasında çok sık duyduğumuz bu iki kavram çoğu zaman eşanlamlı olarak kullanılıyor.

Peki yanlış mı yoksa doğru mu?

Şu bir gerçek ki, liderlik ve yöneticilik birbirlerini tamamlayan kavramlardır. Fakat temelde de birbirlerinden farklıdırlar.

Her ikisinin de kendine ait karakteristik özellikleri mevcuttur. Öte yandan sürekli değişen iş yaşamında başarı için bu iki kavram da son derece önemlidir.

Liderlik yöneticilikten farklıdır, fakat bu farklılık çoğu insanların düşündüğü gibi değildir. 

Her ikisi arasındaki fark sanıldığından çok daha büyüktür.

FLOW Koçları, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılıklara ışık tutarak, bu iki kavramın arasındaki ince detayları netliğe kavuşturuyor.

EN ÖNEMLİ FARK ‘ODAK’

İyi bir yöneticiyle iyi bir lider arasındaki en önemli fark odak farkıdır.

İyi yöneticiler içeriye bakar. Şirketin içine, bireylere, insanların tarzları, hedefler, ihtiyaçları ve motivasyonları arasındaki farklılıklara bakar.

İyi liderler ise dışarıya bakar. Dışarıdaki rekabete, geleceğe, önlerindeki alternatif yollara...

Resmin bütününe odaklanıp bağlantılar, çatlaklar bulur, buradan elde ettikleri avantajları direnişin en zayıf olduğu noktaya oturturlar. Önsezileri güçlü, stratejik düşünen, harekete geçirici kişilerdir.

Yöneticilik karmaşıklıkla mücadele etme ile ilişkilidir. Yirminci yüzyılın getirdiği en büyük gelişmelerden biriyle; büyük organizasyonların daha da gelişmesi ilkesiyle ilgilenirler.

Öte yandan  liderlik değişimle mücadele eder. Son yıllarda iş dünyasının daha rekabetçi ve daha değişken olması liderlik kavramının bu kadar önem kazanmasındaki etmenlerden bazılarıdır.

İyi yöneticiler lider olmayı bekleyen mini üst düzey idareciler değildir. İyi liderler de kendilerini geliştirmiş yöneticiler değildir. Bir yönetici ile bir liderin ana işleri birbirinden farklıdır. Bir bireyin çok parlak bir yönetici olup çok kötü bir lider olması çok mümkündür. Budurumun tersi de mümkündür. Yani, bir bireyin başarılı bir lider olup yöneticilik konusunda başarısızlığa imza atması beklenebilir. Elbette ki birkaç yetenekli kişi her iki işte de başarılı olabilir.

Liderliği tanımlayan kavramlarını; önderlik, başlatıcılık, etkileme, yenilik, değişim, dönüşüm, insan ilişkileri ve gönüllülük olarak sıralayabiliriz; yöneticilik ile ilgili sık kullanılan kavramlar ise yetki, yürütme, otorite, kurallar ve statüko vb. kavramlardır.

Bu iki kavram bir kurumun yükselip başarılı işlere imza atmasında dominant değere sahiptir. Bu noktada asıl önemli olan güçlü liderle güçlü yöneticiyi bir araya getirmek ve birbirlerini dengelemelerini sağlamaktır.

ÖZETLE;

  •  Lider, insan odaklıdır; yönetici ise örgüt...
  •  Lider, başarı odaklıdır; yönetici ise kâr...
  •  Lider, yaratıcılığı özendirir ve ödüllendirir; yönetici, örgüte uyumu ve verilen talimatların yerine getirilmesini...
  •  Lider, "En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır" anlayışının, "farklı olandan" yararlanmayı önlediğini bilen kişidir.
  •  Lider için hayatta en anlamlı kelime "biz", en anlamsız kelime ise "ben"dir...
  • Lider akıllı olmaktan çok o aklı yerinde kullanan insandır.
  •  Lider, hayat merdivenlerini çıkarken insanlara saygılı olmayı ve yardımlaşmayı önerir çünkü aynı merdiveni inerken onlara muhtaç olma olasılığı vardır.
Anket
Başarılı Liderlik İçin En Önemli Kriter Sizin İçin Hangisidir?
İlham Verebilmek
Vizyon Sahibi Olmak
Güven Vermek
Etik Değerlere Sahip Olmak
Box3 Kutu2

Video

Sosyal Medya
  • Instagram
share

1
yhh

Referans Logoları